Nyanställningsundersökning

SYFTE – Stöd till arbetsgivare vid nyrekrytering.
BESKRIVNING

Vi gör en hälsobedömning av din tilltänkta medarbetare för att se om det finns några begränsningar eller medicinska hinder ur hälsosynpunkt för den sökta tjänsten. Undersökningen bör göras innan anställningsförfarandet är klart. Förutom de prover och tester som sköterskan gör i bas-utbudet så kan undersökningen kompletteras med konditionstest eller ergonomisk funktionsbedömning. Även drogtest kan utföras. Under samtalet belyses vikten av att följa regler och föreskrifter, exempelvis använda den skyddsutrustning som arbetet kräver.

Jag vill veta mer

Fyll i och skicka formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.