Flerpartsmöte, Medarbetare och Chef tillsammans

SYFTE – Att i ett tidigt skede fånga upp individer som uppvisar tecken på nedsatt arbetsförmåga eller som har symtom som tyder på risk för ohälsa eller sjukdom.
BESKRIVNING

Insatsen innebär ett flerpartsmöte där chef och medarbetare träffar en eller flera kompetenser från Siljagruppen, för att kartlägga problematiken, vad som ligger till grund för denna samt att ta fram en handlingsplan med stöd för chef och medarbetare.

Jag vill veta mer

Fyll i och skicka formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.