SAM-Syning (årlig revision)

SYFTE – Att kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) genom att erbjuda chefer ett professionellt stöd i genomförandet av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
BESKRIVNING

Arbetsmiljöingenjör träffar berörda chefer. SAM-syningen utförs med ledning av styrdokumentet ”SAM – lärande uppföljning av verksamhetens Systematiska Arbetsmiljöarbete (SAM)”. Arbetet avrapporteras muntligt och skriftligt med en sammanställning och slutrapport.

Jag vill veta mer

Fyll i och skicka formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.