Om du misstänker att någon av dina medarbetare mår psykiskt dåligt, vad bör du göra då?

Prata om psykisk ohälsa med medarbetare

Som chef är det viktigt att ta din oro på allvar och uttryck vad du tycker dig ha sett. Säg att det gör att du vill fråga hur personen har det. Se upp med att påstå saker om personen, berätta bara ”hur det ser ut” från din sida och visa att du vill och klarar att vara där, att lyssna och att ha medkänsla.

Frågor du kan ställa till någon som du uppfattar inte mår bra:

  • Jag ser att du inte mår bra, Kan jag göra något?
  • Jag ser att du är ledsen. Vill du prata?
  • Du är dig inte riktigt lik. Har det hänt något?
  • Du verkar ha det svårt och jag blir orolig. Kan vi ses och prata?
  • Jag vill att det ska bli så bra som möjligt för dig. Vad behöver du just nu?
  • Jag finns för dig. Du är viktig för mig!

En viktig del är att försöka få personen att söka hjälp. Fråga om du får kontakta en anhörig eller om ni till exempel ska åka in till psykiatrin tillsammans.

Rutiner vid hot om självmord

Det kan vara svårt att ta emot informationen när någon uttrycker att de inte vill leva längre. Då kan arbetsgivaren hjälpa sina medarbetare genom att ha tydliga rutiner för vad man kan göra och vad man ska göra om man möter eller får information om att någon mår väldigt dåligt.

Förebygg självmord – från Suntarbetsliv

Analysera risker på arbetsplatsen. Finns det risk för extrem stress, utbrändhet, traumatiserande upplevelser, fysiska skador eller psykosociala påfrestningar såsom mobbning? I så fall bör man arbeta systematiskt med att förebygga de riskfaktorerna.

Undanröj dödliga medel, till exempel höga höjder och farliga eller giftiga föremål. Om det finns tillgång till sådana medel på arbetsplatsen bör de begränsas i så hög utsträckning som möjligt.

Ha en välfungerande företagshälsovård där det finns hjälp och stöd för personer som har problem. Långvariga behandlingar kan vara nödvändiga. Använd metoder för att aktivt främja psykisk hälsa.

Utbilda hela eller delar av personalen (inklusive chefer) i att upptäcka tecken på psykisk ohälsa eller självmordsrisk och vad man kan göra för att hjälpa den som har sådana problem.

Källa: Sebastian Hökby, doktorand och forskningsassistent vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, Suntarbetsliv.

Företagshälsovårdens roll vid oro för suicid hos medarbetare

Vi erbjuder möjlighet till rådgivning för dig som chef på en bokad telefontid med en erfaren beteendevetare. När behovet av samtalsstöd för en enskild individ bedöms allvarligt eller akut hänvisar vi till den offentliga sjukvården alternativt att ringa 112.

Telefonnummer till Vårdcentraler för läkarbedömning

Mora                                               0250 – 49 37 02

Orsa                                                 0250 – 49 88 00

Älvdalen                                         0251 – 49 86 02

Leksand                                          0247-49 49 20

Rättvik                                            0248-49 47 28

Vansbro                                         0281- 49 81 00

Sveg                                                0680-166 00

Psykiatriska Akutmottagningen 0225-49 44 00 i Säter som är öppen dygnet runt. Även telefonrådgivning.  112 om läget är livshotande

Övriga viktiga telefonnummer

Självmordslinjen 90 101
Jourhavande medmänniska 08 – 702 16 80