Arbetsförmågebedömning (vid behov multidisciplinär)

SYFTE – Att ta fram ett brett underlag gällande arbetsförmåga och rehabiliteringsförslag för den anställde. Behovet har sin grund i en anställd med begränsad arbetsförmåga där det har genomförts olika rehabiliteringsinsatser men problematiken kvarstår.
BESKRIVNING

Chef tillsammans med den anställde erbjuds tid hos Siljagruppens läkare för problemformulering samt vidare utredning. I denna utredning kan även ergonom och/eller beteendevetare/psykolog delta. Resultatet delges den anställde och chef vid ett avslutande möte.

Jag vill veta mer

Fyll i och skicka formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.