Läkarbesök

SYFTE – Rådgivning och utredning av fysisk och psykisk ohälsa samt bedömning gällande åtgärder för att återställa/förbättra den anställdes arbetsförmåga. Bedömning kan även ske utifrån ett förebyggande perspektiv.
BESKRIVNING

Besök initieras/godkänns av chef. Den anställde kontaktar Siljagruppen för bokning av tid. Återrapport till chef (enligt överenskommelse med den anställde utifrån gällande tystnadsplikt) för rådgivning och förslag på ev. rehabiliteringsåtgärder alternativt andra åtgärder.

Jag vill veta mer

Fyll i och skicka formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.