Konflikthantering

SYFTE – Att stötta chefen i att hantera och hitta konstruktiva vägar framåt i konflikter mellan parter på arbetsplatsen.
BESKRIVNING

Insatsen inleds med uppdragsdialog med beställande chef och intervjuer med berörda parter. Därefter gemensam träff med parterna och beställande chef.

Jag vill veta mer

Fyll i och skicka formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.