Ljudnivåmätning

SYFTE – Att undersöka om anställda utsätts för hörselskadligt buller.
BESKRIVNING

Utförs med bärbara bullerdosimetrar. Resultatet jämförs med Arbetsmiljöverkets insats- och gränsvärden.

Jag vill veta mer

Fyll i och skicka formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.