Individstöd Anonymt

SYFTE – Att medarbetaren, vid ett tillfälle per år, ges möjlighet att ta kontakt med företagshälsovården för ett samtal utan chefs godkännande.
BESKRIVNING

Den anställde kontaktar företagshälsan på egen hand, och erbjuds där en tid med beteendevetare, företagssköterska eller sjukgymnast/ergonom. Kontakten är helt anonym och ingen återrapportering sker till arbetsgivaren utan medarbetarens medgivande. I de fall ett bakomliggande arbetsmiljöproblem identifieras uppmuntrar vi till dialog med arbetsgivaren.

Jag vill veta mer

Fyll i och skicka formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.