Kartläggning och analys av fysisk, ergonomisk och/eller psykosocial arbetsmiljö

SYFTE – Att synliggöra risk- och friskfaktorer som underlag för det fortsatta arbetsmiljöarbetet.
BESKRIVNING

Kartläggningen kan göras med enkäter, samtal, mätningar, checklistor observationer eller intervjuer. Den kan inkludera både anställda och chefer. Resultatet av kartläggningen kan analyseras på individ- grupp- eller verksamhetsnivå. Utifrån kartläggning och analys återkopplar vi förslag på åtgärder som kan möta de risker eller brister som har framkommit. Analysen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten.

Jag vill veta mer

Fyll i och skicka formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.