Vi söker nya medarbetare – bli en i teamet!

Vi söker legitimerad läkare, gärna specialist inom allmänmedicin eller med erfarenhet/specialistinriktning företagshälsovård, men det är inget krav. Vi tänker att du är en person som har intresse och förmåga att se sambandet mellan arbete, fritid och livssituation och vill arbeta tillsammans i team med kollegor och i samarbete med våra kunder.

Intyg

Läkarintyg körkort med högre behörighet Läkarintyg alkohol & droger Läkarintyg alkolås Läkarintyg sjöfolk Läkarintyg järnväg Läkarintyg försäkring Läkarintyg dykning

Utbildning/Workshop

Siljagruppen genomför utbildningar som exempelvis: HLR (hjärt- och lungräddning) Första hjälpen Ergonomi Hot- och våld Utbildning i allergiframkallande kemiska ämnen (härdplaster) Krav enligt Arbetsmiljöverket, belagd med sanktionsavgift Alkohol och droger i arbetslivet Rehabilitering Systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer och skyddsombud Organisatorisk och social arbetsmiljö för chefer och skyddsombud Praktiskt arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö Kommunikation […]

Arbetsmiljöutbildning

Vi utbildar inom: Systematiskt arbetsmiljöarbete (Undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp) Roller och ansvar Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö Belastningsergonomi Lagstadgade föreskrifter