Intyg

Läkarintyg körkort med högre behörighet Läkarintyg alkohol & droger Läkarintyg alkolås Läkarintyg sjöfolk Läkarintyg järnväg Läkarintyg försäkring Läkarintyg dykning

Utbildning/Workshop

Siljagruppen genomför utbildningar som exempelvis: HLR (hjärt- och lungräddning) Första hjälpen Ergonomi Hot- och våld Utbildning i allergiframkallande kemiska ämnen (härdplaster) Krav enligt Arbetsmiljöverket, belagd med sanktionsavgift Alkohol och droger i arbetslivet Rehabilitering Systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer och skyddsombud Organisatorisk och social arbetsmiljö för chefer och skyddsombud Praktiskt arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö Kommunikation […]

Arbetsmiljöutbildning

Vi utbildar inom: Systematiskt arbetsmiljöarbete (Undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp) Roller och ansvar Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö Belastningsergonomi Lagstadgade föreskrifter