Utbildning/Workshop

SYFTE – Att öka kunskaper, färdigheter och kompetens inom olika områden kopplade till arbetsmiljön.
BESKRIVNING

Utbildning/workshop och föreläsning anordnas som kvartsdag/halvdag eller heldag beroende på behov och förutsättningar.

Siljagruppen genomför utbildningar som exempelvis:

 • HLR (hjärt- och lungräddning)
 • Första hjälpen
 • Ergonomi
 • Hot- och våld
 • Utbildning i allergiframkallande kemiska ämnen (härdplaster)
 • Krav enligt Arbetsmiljöverket, belagd med sanktionsavgift
 • Alkohol och droger i arbetslivet
 • Rehabilitering
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer och skyddsombud
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö för chefer och skyddsombud
 • Praktiskt arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Kommunikation och det goda samtalet
 • 3 friskfaktorer, återhämtning, rörelse och stress, föreläsning
 • Ledarutveckling: Vi skräddarsyr program för både nya och erfarna chefer

Jag vill veta mer

Fyll i och skicka formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.