Arbetsmiljöutbildning

SYFTE – Att öka kompetensen för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete – från teori till praktik.
BESKRIVNING

Vi rekommenderar att chefer och skyddsombud går tillsammans för att få en gemensam bas för arbetsplatsens arbetsmiljöarbete.

Vi utbildar inom:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (Undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp)
  • Roller och ansvar
  • Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö
  • Belastningsergonomi
  • Lagstadgade föreskrifter

Jag vill veta mer

Fyll i och skicka formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.