Krisstöd, Akut

SYFTE – Att stötta chef och anställda i omedelbar anslutning till kriser som berör hela arbetsplatsen/arbetsgruppen. D et kan exempelvis handla om större olyckor, brottsliga handlingar eller dödsfall.
BESKRIVNING

Vid akut kris kontaktar beställande chef Siljagruppen via tel. 0250-389 10, 0248-205 75 eller 070-651 77 45.
Siljagruppen tillhandahåller de resurser som är bäst lämpade utifrån krisens omfattning.
Vid akut olycka, ring 112.

Jag vill veta mer

Fyll i och skicka formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.