Kränkande särbehandling, inledande kartläggning

SYFTE – Oberoende kartläggning av ärenden som rör kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier med utgångspunkt i arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.
BESKRIVNING

En förberedande kartläggning som kan ligga tillgrund för ytterligare åtgärder. All behövlig information ges av arbetsgivaren som också är ytterst ansvarig genom hela kartläggningsprocessen. Om det blir fråga om en fullständig utredning görs detta av två utbildade utredare och innefattar ett större intervjuunderlag och en fördjupad rapport.

Jag vill veta mer

Fyll i och skicka formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.