Förstadagsintyg

SYFTE – Bedömning av arbetsförmågan utifrån aktuellt sjukdomstillstånd.
BESKRIVNING

När rehabiliteringsinsats från arbetsgivaren ej givit resultat vid upprepad korttidsfrånvaro kan arbetsgivaren begära in förstadagsintyg från arbetstagaren. Företagssköterska, arbetsgivare och arbetstagare träffas för rutin kring förstadagsintyg. Vid sjukdom kontaktar sedan medarbetaren Siljagruppen för bokning av tid samma dag. Företagssköterska gör bedömning av arbetsförmågan utifrån aktuell sjukdom och utfärdar intyg som skickas till arbetsgivaren.

Jag vill veta mer

Fyll i och skicka formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.