Hälsoundersökning BAS

SYFTE – Att kartlägga arbete, livsstil och hälsa för att i tid upptäcka, förebygga och åtgärda riskfaktorer men också för att identifiera och bibehålla friskfaktorer.
BESKRIVNING

Hälsofrämjande samtal med företagssköterska inklusive provtagning. De frågeställningar och provtagningar som är arbetsmiljöinriktade anpassas till respektive bransch. Återkoppling till beställande chef sker i form av en generell grupprapport när deltagarantalet är minst 10 personer. Underlaget ligger sedan till grund för medarbetarens och företagets fortsatta hälsoarbete.

Jag vill veta mer

Fyll i och skicka formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.