Rehabilitering

SYFTE – Bistå chef och medarbetare i rehabiliteringsärenden.
BESKRIVNING

Bistå i rehabiliteringsärenden eller arbetsanpassning när medarbetare exempelvis visar tecken på ohälsa, upprepad korttidsfrånvaro, vid sjukskrivning, risk för sjukskrivning eller vid återgång i arbete. Chef och medarbetare träffas tillsammans med en eller flera kompetenser från Siljagruppen för ett kartläggande samtal där man tittar på vad som redan gjorts, problemformulering och planering av insatser. Företagshälsans roll är att opartiskt fungera som samtalsledare och rådgivande part till den anställde och chefen.

Jag vill veta mer

Fyll i och skicka formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.