Individstöd

SYFTE – Att bibehålla eller återfå medarbetaren i arbete.
BESKRIVNING

Inleds med en kartläggning via beteendevetare, företagssköterska och/eller sjukgymnast/ergonom. Tjänsten innefattar att identifiera de resurser och förmågor som den anställde behöver stärka och träna för att hantera det aktuella arbetet och vardagslivet. En åtgärdsplan tas fram för att klara balansen mellan krav och förmåga. Närmaste chef innefattas alltid i dialogen kring syfte och mål samt uppföljning. Åtgärderna kan riktas mot såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön.

Jag vill veta mer

Fyll i och skicka formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.