Chef – Rådgivning

SYFTE – Att skapa eller bibehålla en väl fungerande arbetsgrupp.
BESKRIVNING

Inledande möte där beställande chef träffar en av Siljagruppens organisationskonsulter för att klargöra syfte och mål med insatsen. Utifrån detta planeras innehåll och upplägg för utvecklingsprocess med arbetsgruppen. Avslutningsvis träffas chef och organisationskonsult igen för utvärdering.

Det kan exempelvis vara aktuellt när du som chef vill:

  • Kartlägga risk och friskfaktorer utifrån den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt upprätta handlingsplan med
    åtgärder och ansvar utifrån denna.
  • Stärka gruppens förmåga till ett utvecklande samtalsklimat och skapa förutsättningar för bättre möten.
  • Stärka förutsättningarna för arbetsglädje och effektivitet genom att gemensamt formulera målbild och tydliggöra roller, förväntningar.

Jag vill veta mer

Fyll i och skicka formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.