Ergonomisk Bedömning av Arbetsplats

SYFTE – Att identifiera risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar, åtgärda och skapa förutsättningar för en främjande arbetsmiljö.
BESKRIVNING

Bedömningen görs på plats i verksamheten av en sjukgymnast/ergonom, ofta i samverkan med chef, medarbetare och skyddsombud. Riskbedömningen kan göras med olika avgränsningar och med relevanta checklistor.
Efter bedömningen får beställaren en rapport med resultatet samt förslag på förbättringar.

Jag vill veta mer

Fyll i och skicka formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.