Inomhusklimat, Undersökning

SYFTE – Att kontrollera mängden kemiska emissioner som avges (exempelvis från byggnadsmaterial), som en indikator på inomhusluftens kvalitet.
BESKRIVNING

Man placerar ut provtagningsutrustningar under 14 dagar i respektive rum. Analysresultatet kan visa om det eventuellt finns ett problem i inomhusmiljön och vilken sannolik orsak det finns till problemet.

Jag vill veta mer

Fyll i och skicka formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.