Medicinska kontroller i Arbetslivet

SYFTE – Att utföra lagstadgade medicinska kontroller enligt AFS 2019:3.
BESKRIVNING

Chef beställer tid hos Siljagruppen och förmedlar till den anställde. Efter utförd undersökning sändes, i förekommande fall, tjänstbarhetsintyg till beställande chef.

Medicinska kontroller utan krav på tjänstbarhetsintyg ska anordnas vid:

 • Arbete där arbetstagaren utsätts för vibrationer, 23-25 §§
 • Handintensivt arbete, 26-28 §§
 • Nattarbete, 29-31 §§
 • Arbete med allergiframkallande kemiska produkter, 32-35 §§ (härdplaster)

Medicinska kontroller med krav på tjänstbarhetsintyg ska anordnas vid:

 • Arbete med allergiframkallande kemiska produkter, 36-38 §§
 • Arbete som innebär exponering för fibrosframkallande damm, d.v.s. asbest, vissa syntetiska oorganiska fibrer eller kvarts, 39-43 §§
 • Arbete som innebär exponering för bly, 44-53 §§
 • Arbete som innebär exponering för kadmium, 54-62 §§
 • Arbete som innebär exponering för kvicksilver, 63-70 §§
 • Arbete som innebär klättring med stor nivåskillnad, 71-73 §§
 • Arbete med rök- och kemdykning, 74-76 §§
 • Dykeriarbete, 77-79 §§

Jag vill veta mer

Fyll i och skicka formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.