Siljagruppen får ny tf. VD

Från och med 1 januari 2023 tillträder Pernilla Olsson posten som tf. VD på Siljagruppen Arbetshälsan. Pernilla är i sin grundprofession arbetsmiljöingenjör men har också sedan tidigare en bakgrund som apotekare.

Tore Gustavsson kommer att finnas kvar som ägare och kommer att fortsatt ha mycket kontakt med dig som kund samt stötta Pernilla i hennes nya roll.

Vad tänker du Pernilla om den utveckling som sker just nu för Siljagruppens del?

Siljagruppen Arbetshälsan har de senaste åren vuxit både geografiskt och med antal kunder. Nu senast genom etablering i Härjedalens kommun och genom förvärvet av Adleva AB. Därmed behöver också ledningsorganisationen utökas inom Siljagruppen och jag är mycket tacksam för att jag får möjligheten att vara en del av denna resa.

Genom vår geografiska spridning och variationer i våra kunders behov ställer det högre krav på oss när det gäller att leverera rätt tjänst i rätt tid. En av mina viktigaste uppgifter blir att jobba för att bibehålla den nära kundrelation vi har med våra kunder i den småskalighet vi kommer från och att tillsammans utveckla våra arbetssätt för att leverera kvalitetssäkrade tjänster till alla våra kunder.

En mycket positiv effekt av att utöka vår verksamhet är att vi också lär oss av våra kunder och nya kollegor som i sin tur kommer att bidra till att utveckla hela Siljagruppen.

Pernilla Olsson tf. VD på Siljagruppen Arbetshälsan från 1 januari