Om du misstänker att någon av dina medarbetare mår psykiskt dåligt, vad bör du göra då?

Ta din oro på allvar. Leta efter ett lämpligt tillfälle och sätt att ta kontakt. Uttryck din oro och vad du tycker dig ha sett. Säg att det gör att du vill fråga hur personen har det. Se upp med att påstå saker om personen, berätta bara ”hur det ser ut” från din sida och visa att du vill och klarar att vara där, att lyssna och att ha medkänsla.

Frågor du kan ställa till någon som du uppfattar inte mår bra:

  • Jag ser att du inte mår bra, Kan jag göra något?
  • Jag ser att du är ledsen. Vill du prata?
  • Du är dig inte riktigt lik. Har det hänt något?
  • Du verkar ha det svårt och jag blir orolig. Kan vi ses och prata?
  • Jag vill att det ska bli så bra som möjligt för dig. Vad behöver du just nu?
  • Jag finns för dig. Du är viktig för mig!

Var beredd att lyssna på svaret utan att avbryta. Ge inte råd och förslag utan att be om lov, säg till exempel: kan jag berätta hur jag ser på det du berättar? Är det okej om jag kommer med ett förslag? Då ställer du ”upp en dörr” och det kan hända att personen vill berätta hur det är. Om inte, så håll fast vid att du bryr dig och att du gärna vill prata vid ett annat tillfälle. Försök att bestämma en tid eller säg att du kommer ta ny kontakt.

Hur viktigt är det att ställa frågan: Har du tankar på att ta ditt liv?

Det är mycket viktigt att alltid inkludera att suicidalitet i någon grad kan föreligga när någon mår psykiskt dåligt eller har en livskris. Det är så vanligt att man bör ha det i åtanke, men gäller långt ifrån alla med psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Om vi inte vågar fråga så ger vi inte dem som har tankar en chans att berätta. Samtidigt ska man vara klar över att de flesta stannar vid tankar, en mindre del går vidare i tankar om metoder, en mindre del av dessa går vidare i planer och förberedelser och av dessa gör en del försök.

De flesta som gjort försök kommer att klara sig väl. Det finns dock inga sätt att veta vilka de är som i den stora gruppen med hela panoramat av suicidalt beteende och självdestruktivitet som kommer att kunna ta livet av sig. Därför behöver vi vara öppna för möjligheten samtidigt som vi inte ska gå omkring tro och vara rädda att alla som mår psykiskt dåligt eller har svårigheter i livet är i risk för självmord, för som helhet är det inte alls så. Därför börjar man inte med frågan om självmordstankar utan med en fråga om hur personen ser på livet och att leva, vad som är viktigt i livet, vilka värden och livsriktningar den har.

Den som har öppnat dörren till att tänka att livet inte är möjligt och att det finns skäl att dö – vilket man inte kan se utanpå personen utan endast få veta genom att den vågar och får en chans att berätta – har svårt att svara på frågor om hur livet är och fungerar och då blir det naturligt att fråga vidare om tankar att inte orka eller vilja leva. Då kan man börja med att fråga om personen ibland önskar att den inte fanns. När man går vidare så kan man ställa frågan så att man frågar efter tankar om att ta sitt liv eller att skada sig själv.

Vad gör jag om personen har tankar på att ta sitt liv?

Man frågar vidare om tankar på hur – metoder för att ta livet av sig eller skada sig. Man frågar om personen någon gång varit nära eller tidigare har försökt att ta sitt liv och vilken metod som då var aktuell. Den skarpaste frågan i ”stegen” blir att fråga om personen har gjort förberedelser för att ta livet av sig eller skada sig. Om svaret är jakande på denna fråga ska man inte lämna personen ensam och inte gå med på att hålla tyst om situationen utan istället tala med personen om att säkra situationen, att söka vård akut tillsammans och om personen inte vill, ringa 112. Man ska också höra med personen om det finns någon annan person som vore lämplig att också kontakta som kan ge stöd och hjälpa till att säkra situationen. När någon är akut suicidal är tanke- och känslolivet extremt påverkat och långt ifrån personens vardagliga. En person med suicidtankar eller i övrigt akut dåligt psykiskt mående ska få hjälp från sjukvården i första hand. Informera personen om att hjälp finns att få. Informera om möjlighet att får stöd i att söka akut enligt nedanstående telefonnummer alternativt att söka vårdcentralen för en läkarbedömning

Rådgivningsstöd chefer

Vi erbjuder möjlighet att på en bokad telefontid med en erfaren beteendevetare få stöd som chef i hur du kan stötta din medarbetare. När behovet av samtalsstöd för en enskild individ bedöms allvarligt eller akut hänvisar vi till den offentliga sjukvården alternativt att ringa 112.

Viktiga telefonnummer

Vårdcentraler för läkarbedömning

Mora              0250 – 49 37 02

Orsa              0250 – 49 88 00

Älvdalen       0251 – 49 86 02

Leksand        0247-49 49 20

Rättvik          0248-49 47 28

Vansbro      0281- 49 81 00

Sveg             0680-166 00

Psykiatriska Akutmottagningen 0225-49 44 00

Akutmottagning i Säter som är öppen dygnet runt. Man kan också ringa för rådgivning.

Ring 112 om läget är livshotande

På Självmordslinjen kan du som är nära någon som är självmordsbenägen eller själv mår dåligt chatta eller prata i telefon med utbildade volontärer alla dagar, tel. 90 101. Du kan också mejla frågor till dem.

Jourhavande medmänniska tel. 08-702 16 80, alla dagar 21–06.

Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du eller någon du känner har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner. 

En del av innehållet är hämtat från Suicide Zero