Det här är Siljagruppen

Siljagruppen Arbetshälsan är en av Försäkringskassan godkänd företagshälsa som har sin verksamhet i mellersta och norra Dalarna samt i Härjedalens kommun. Våra kunder är såväl privata företag som offentliga verksamheter och organisationer. Vår huvudsakliga inriktning är att stötta våra kunder med tjänster inom områdena arbetsmiljö och arbetshälsa.

Siljagruppen Arbetshälsan har 2022 ett 20-tal anställda och ungefär lika många konsulter. Vi har ett partnerskap med närmare 300 företag och organisationer med sammanlagt ca. 13 000 anställda. 2021 hade vi en omsättning på 20,7 mnkr.

Siljagruppens arbete utgår ifrån de riktlinjer som är framtagna av branschföreningen Sveriges Företagshälsor. Vi arbetar i enlighet med arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter och vi följer MYNAKs riktlinjer. Allt detta innebär att vi arbetar evidensbaserat och följer aktuell lagstiftning.

Siljagruppens policys avseende kvalitet och miljö syftar till att ge kunden behovsanpassade insatser utifrån aktuellt behov samt att arbeta hållbart och långsiktigt avseende såväl kundrelationer som miljöpåverkan.

För information om ägare och styrelse liksom för aktuell information om ekonomi hänvisas till allabolag.se (länk)