Nya föreskrifter om arbetsanpassning

Arbetsmiljöverket fattade 1 december 2020 beslut om nya föreskrifter om arbetsanpassning som börjar gälla 1 juni 2021.