Kommunutbildning hösten 2022

Välkommen till kommunernas arbetsmiljöutbildning

Utbildningen är en gemensam bas för chefer och skyddsombud och erbjuds de anställda inom Mora och Älvdalens kommuner. En god arbetsmiljö skapar attraktiva arbetsplatser som ger bättre trivsel, lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning samt minskad risk för arbetsrelaterade olyckor. En god arbetsmiljö medför också engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål. Siljagruppen Arbetshälsans arbetsmiljöutbildning följer Suntarbetslivs modell som är speciellt anpassad för kommun- och regionsektorn.

Så här genomförs utbildningarna

Utbildningen löper över 5 halvdagar. Utbildningen genomförs via Teams som distansupplägg och kommer precis som vanligt att innehålla varvning av teori och koppling till din vardag och praktiska exempel samt erfarenhetsutbyte med andra chefer och skyddsombud. Dagarna inleds vid 08.00 och avslutas vid 12-tiden. Under ”anmälan” framgår vilket datum som är sista anmälningsdag. Innan kursstart skickas en bekräftelse ut till den mejladress som finns angiven i anmälan.

Utbildningen genomförs följande halvdagar kl 08.00-12.00

Dag 1. Fredagen den 16 september
Dag 2. Tisdagen den 27 september
Dag 3. Torsdagen den 13 oktober
Dag 4. Fredagen den 28 oktober
Dag 5. Måndagen den 14 november