Anmälan till utbildning i allergiframkallande kemiska ämnen ”härdplaster”