FM Mattsson, enkät i samband med hälsoundersökningar 2023