Siljagruppen Arbetshälsan erbjuder ett stort utbud av kundanpassade tjänster. Syftet med våra insatser är att arbetsmiljön, hälsan och trivseln på arbetsplatsen ska vara den bästa för att du som kund ska kunna producera varor och tjänster av högsta kvalitet och med god lönsamhet.

Här kan du se vår tjänstekatalog för 2021.

Du som är chef inom Mora, Orsa eller Älvdalens kommun och söker information om våra tjänster eller ska göra en beställning går vidare till FHVCare.

Några av våra vanligaste produkter ser du nedan. Har du särskilda behov eller önskemål träffar vi dig gärna för en diskussion kring detta.

Kortbetalning För dig som kommer till oss som privatperson kommer vi från och med den 1 januari 2020 att enbart ta emot betalning via kort.

Boka tid för körkort? Klicka här!


(Klicka på bladet för utförligare beskrivning)

 

 Hälsoundersökning BAS - Hälsosamtal om arbetsmiljö och hälsotillstånd samt provtagning

 

 Hälsoprofilbedömning - Fokus på livsstil, upplevd hälsa och kondition. En grund för livsstilsförändring

 

 Inledande hälsomöte - Hjälp och stöd att tidigt hitta individuella lösningar vid begynnande arbetsoförmåga

 

 Arbetsförmågebedömning - Stöd att komma tillbaka, eller förhindra sjukfrånvaro

 

 Hot & våld, konflikthantering - Med rätt kunskaper kan man lösa även svåra konfliktsituationer

 

 Hjärt-lungräddning - Målet är att lära sig att handla rätt vid exempelvis hjärtstopp

 

 Stresshantering - Ett sätt att bryta invanda mönster och att komma i balans med sig själv

 

 Konditionstest - Ergometercykeltest som ger ett bra mått på syreupptagningsförmåga och testvärde

 

 ROS-profil - Funktionsbedömning av hela kroppen vad gäller styrka, rörlighet, balans, koordination och kondition