Våra Tjänster: Psykosocial Arbetsmiljö

Vad kan vi hjälpa och stötta dig med?

Att ha ett fungerande arbetsmiljöarbete i sin verksamhet är viktigt för att behålla och attrahera nya medarbetare och få en
organisation att prestera för att nå sina mål. Genom att arbeta systematiskt med den organisatoriska, sociala och fysiska
arbetsmiljön blir arbetsmiljöarbetet en naturlig del i den dagliga verksamheten.
Företagshälsovården är en expertresurs som anlitas som stöd för att lyckas med detta. Vilka delar/insatser som behöver
upphandlas/köpas från företagshälsovården varierar för olika organisationer och företag beroende på vilka mål som satts
upp för verksamheten.

Som avtalskund får du:

  • Snabb tillgång till stödinsatser.
  • Planering, uppföljning och återkoppling på genomförda insatser som ett stöd i det egna arbetsmiljöarbetet.
  • Branschspecifika nyheter inom arbetsmiljö – vi bevakar och håller dig uppdaterad.
  • Regelbundna föreläsningar inom arbetsmiljöområdet – olika teman.
  • Rabatterat pris på våra tjänster.