2021-03-05  Minska smittspridningen på jobbet

Pandemin ställer särskilda krav på arbetsgivarna. De är ansvariga för arbetsmiljön, till exempel när det gäller att minska risken för smittspridning på arbetsplatsen och att stötta de medarbetare som nu arbetar hemifrån. Läs mer här. >>

 

2021-03-05  Nya krav på mineraloljor

Nya krav på mineraloljor som tidigare har använts för att smörja och kyla rörliga delar i en förbränningsmotor börjar gälla den 20 februari 2021. Läs mer här >>

 

2021-01-14  Travel certificate Covid-19

We now offer antigen test (quick test) for travel certificates. Most destinations do not accept antigen tests for entry but require PCR tests. Therefore, you need to research what applies to the country you are going to visit. For travel to Norway, which is most often relevant in our region, quick tests for travel certificates are approved. The quick test takes approx. 20 minutes and you can get the certificate in hand during the visit. You can only visit us if you are symptom-free and have been for 48 hours. Include identity document. Book an appointment via tel. 0250- 389 10 or e-mail info@siljagruppen.se.

 

 

under närmaste dagarna

 

 

2020-12-03  Nya föreskrifter om arbetsanpassning

Arbetsmiljöverket fattade 1 december 2020 beslut om nya föreskrifter om arbetsanpassning som börjar gälla 1 juni 2021. Läs mer om nya föreskrifterna här. >>

 

2020-06-11  Antikroppstest covid-19

Antikroppstest för covid-19 är en efterlängtad möjlighet för att kunna planera företagets verksamhet framöver. Mer information hittar du här >>

 

 

Siljagruppen Arbetshälsans nyhetsbrev

Nyhetsbrev kvartal 4, 2020

Nyhetsbrev kvartal 3, 2020

Nyhetsbrev kvartal 2, 2020

Nyhetsbrev kvartal 1, 2020

Siljagruppen Arbetshälsan ger ut 4 nyhetsblad per år.