Minska smittspridningen på jobbet

Pandemin ställer särskilda krav på arbetsgivarna. De är ansvariga för arbetsmiljön, till
exempel när det gäller att minska risken för smittspridning på arbetsplatsen och att stötta de
medarbetare som nu arbetar hemifrån.


Arbetsmiljöverket har i samråd med Folkhälsomyndigheten samlat viktig information till
arbetsgivare om vad de behöver göra för att säkra arbetsmiljön för sina medarbetare under
Covid-19 pandemin. Det gäller att hålla i det systematiska arbetsmiljöarbetet även under en
kris – att gå igenom riskerna på varje arbetsplats och bedöma den, vidta de åtgärder som
krävs och följa upp.

Arbetsmiljöverket ger följande exempel för att minska smittspridningen:

 • Informera återkommande och följ upp att de anställda stannar hemma vid symtom
  på covid-19.
 • Överväg att ändra på arbetstiderna, om det går, för att slippa trängsel i
  kollektivtrafiken till och från arbetet.
 • Skapa mindre arbetsgrupper och om det är möjligt, minimera personalstyrkan på
  arbetsplatsen.
 • Ställ om möjligt in fysiska möten och övergå till digitala möten.
 • Undvik att personal från olika arbetsgrupper träffar varandra. Schemalägg pauser och
  luncher, så att färre tar rast samtidigt. Förhindra trängsel vid kaffeautomater, hissar
  etc.
 • Se till att god handhygien kan upprätthållas.
 • Se till att ventilationen räcker till för de antal människor som befinner sig i lokalen
  och städa lokalerna dagligen.
 • Släpp inte in fler personer än vad lokalen tillåter för att kunna upprätthålla säkert
  avstånd.
 • Sätt upp barriärskydd framför personal med kundkontakt. Möjliggör självservice om
  det går.
 • Använd vid behov personlig skyddsutrustning