Nu blir det enklare att ansöka om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd från Försäkringskassan

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Numera finns en e-tjänst på Försäkringskassans hemsida där du som arbetsgivare kan göra din ansökan.

Som du kanske känner till hittar du underlagen till Siljagruppens fakturor i vår fakturaportal. Där kan du se om det finns tjänster som vi har utfört som kan vara bidragsberättigade. I Försäkringskassans föreskrifter kan du läsa mer om kriterierna som ligger till grund för vilka tjänster du kan söka bidrag för.

Har du glömt ditt lösenord till fakturaportalen eller har du inget kontaktar du oss på info@siljagruppen.se

Försäkringskassans hemsida kan du läsa mer om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Eller se en kort instruktionsfilm på drygt 1 minut.

Här loggar du in mot Försäkringskassan för att göra din ansökan.

Kontakta oss när du har medarbetare som du vill söka bidrag för. Vi tar fram ett underlag med medarbetarens namn och personnummer samt det belopp som är bidragsgrundande. Därefter loggar du in via Försäkringskassans e-tjänst och fyller i medarbetarens personnummer under punkt 2 (se bild). Sedan har du 5 alternativ att välja bland under rubriken utförda insatser . Namn på anordnaren är Siljagruppen Arbetshälsan och under kostnad anger du vilket belopp du söker bidrag för.

Slutligen kan du ladda upp underlaget från Siljagruppen som en bilaga (se nedan). Annars går det också bra att skicka in med post.

Bidrag till arbetshjälpmedel

Via Försäkringskassan har du också möjlighet att söka bidrag för arbetshjälpmedel. Du kan söka bidrag om du har en medarbetare med funktionsnedsättning eller sjukdom som behöver arbetshjälpmedel eller anpassning av arbetsplatsen för att kunna jobba. Läs mer om bidrag till arbetshjälpmedel. 

Stöd för arbetslivsinriktad rehabilitering från AFA

Arbetsgivare inom privat sektor med minst en anställd och som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda kan söka stödet. Ekonomiskt stöd kan sökas för arbetslivsinriktad rehabilitering i förebyggande syfte eller för att en anställd ska kunna komma tillbaka till arbetet efter en sjukskrivning. Stödet gäller både psykiska och fysiska besvär. Läs mer om stödet här.

AFA kan även ge ekonomiskt stöd för genomförande av arbetsmiljöutbildningar. Stödet förlängs från årsskiftet till sista juni 2024.