Siljagruppen Arbetshälsan söker läkare

I ett forskningsprojekt som leddes av Anna Dahlgren och Marie Söderström vid Karolinska Institutet låg fokus på att stärka strategier för återhämtning. Vad som ger återhämtning varierar mellan människor och verksamheter. Det är viktiga är att den blir av, och kommer in regelbundet.

Se filmen här >>