Företagshälsovård för friskare personal och en attraktivare arbetsplats

Siljagruppen Arbetshälsan erbjuder ett stort utbud av kundanpassade tjänster. Syftet med våra insatser är att arbetsmiljön, hälsan och trivseln på arbetsplatsen ska vara den bästa för att du som kund ska kunna producera varor och tjänster av högsta kvalitet och med god lönsamhet.

Nyheter & Arbetsmiljö

Nytt telefonnummer

Från och med januari når du oss 020-130 14 14. Det är samma telefonnummer oavsett var du ringer ifrån. Våra nuvarande telefonnummer kommer att finnas

Läs mer »

Siljagruppen får ny tf. VD

Från och med 1 januari 2023 tillträder Pernilla Olsson posten som tf. VD på Siljagruppen Arbetshälsan. Pernilla är i sin grundprofession arbetsmiljöingenjör men har också

Läs mer »

Missa inte vårt nyhetsbrev

Var först med det senaste inom arbetsmiljö och hälsa.

Siljagruppen är norra och västra Dalarna största företagshälsa där vi stöttar företag och individer i ett flertal kommuner sedan starten 1994.

Vi hjälper mer än 300 företag och organisationer med tillsammans cirka 9 000 anställda, att påverka sin arbetsmiljö positivt.

Våra tjänsteområden är förebyggande, främjande och efterhjälpande arbetsmiljö- och hälsoarbete. Mottagningarna finns i Mora och Rättvik, men vi verkar även ute hos våra kunder.

Vi garanterar företagshälsovård även i glesbygden.

Godkänd företagshälsa

Siljagruppen Arbetshälsan är en av Försäkringskassan godkänd företagshälsa och har samtliga i företagshälsovård ingående kompetenser.

Vår personal kompetensutvecklas ständigt.

Vi är även samarbetsparterner och underleverantör till andra rikstäckande företagshälsor.

Kvalité

Vi följer riktlinjer från Mynak (myndigheten för arbetsmiljökunskap), Arbetsmiljöverket, IVO och Socialstyrelsen.

I vårt arbete strävar vi efter att alltid ha arbetsmiljön i fokus, både den fysiska och psykosociala, oavsett om vi arbetar med organisation, grupp eller individ.

Företagshälsovården är en neutral part.