Nyheter

2017-10-23  Framforskade metoder som kan mäta arbetsrelaterad stress

Hur förebygger vi psykisk ohälsa i arbetslivet bättre? Företagshälsovården kan ha en aktivare roll. – Vi har nu bra, framforskade och tidseffektiva metoder som kan mäta arbetsrelaterad stress, säger företagsläkare Artur Tenenbaum.

Läs mer >>

 

2017-10-01  Nytt digitalt verktyg synliggör ojämställdheten på jobbet

Arbetsmiljöverket har utvecklat ett digitalt verktyg som analyserar och synliggör skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer. Verktyget består av ett frågeunderlag om likheter och skillnader i bemanning, organisation, arbetsmiljö, kommunikation, ledning, styrning, krav och resurser.

Läs mer >>

 

 

under närmaste dagarna

 

 

 

Bidrag för insatser som förebygger och förkortar sjukfall

Arbetsplatsnära stöd

Du som är arbetsgivare kan få bidrag för inköp av arbetsplatsnära stöd som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete.

Den utredande insatsen ska utföras av en godkänd företagshälsovård och kan mer konkret handla om hjälp att kartlägga behov av anpassning av den anställdas arbetsuppgifter och arbetstider eller för konsultation kring arbetshjälpmedel.

Siljagruppen Arbetshälsan är sedan 2010 godkänd som leverantör av bidragsgrundande tjänster.

Här kan Du läsa mer om bidraget och ladda ner blanketter för ansökan. >>