Siljagruppen Arbetshälsan AB växer genom köp av Levia Hälsovård AB i Rättvik

Siljagruppen Arbetshälsan AB i Mora har den 14 maj 2020 förvärvat Levia Hälsovård AB i Rättvik. Förvärvet innebär att vi kommer att kunna utöka vår verksamhet på ett sätt som gör att du som kund kommer att få fördelar och ännu större kundnytta. För våra kunder som har verksamheter inom olika kommuner eller där man bor och arbetar i olika kommuner innebär föränd-ringen även förbättringar i logistiken för dig som kund.

För dig som sedan tidigare är kund hos Levia är vi övertygade om att övergången till Siljagruppen Levia kommer att innebära positiva fördelar. Linda Söderberg med personal kommer att vara kvar och du når dem via samma kontaktvägar som tidigare.

Vi ser fram emot att finnas för dig som kund och kunna serva dig på fler platser i länet.

Mer information kommer via vår hemsida och andra kanaler efterhand.

För frågor kring själva över-tagandet kan du kontakta VD Tore Gustavsson på telefon 070-651 77 45.

För övriga frågor hör du av dig till din ordinarie kontaktperson eller vår växel 0250-389 10 i Mora eller 0248-205 75 i Rättvik.